Naujienos

Darželio darbas nuo gruodžio 16 d.

Nuo 2020-12-16 d. darželis dirba toliau įprastai, vadovaujantis Lietuvos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418 nutarimu DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO.

„2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;“.

Darbas-nuo-gruodžio-16-d.-iki-sausio-31-d.

Visą dokumentą rasite čia Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

Įstaigos darbo laikas – nekinta. Konsultacijos dėl priėmimo vykdomos nuotoliniu būdu el. paštu giliuk@giliukas.kaunas.lm.lt arba tel. 8 37 755022

Tėvams pažymų iš darbovietės pateikti nereikia. Nelankytos dienos teisinamos dėl ekstremalios padėties. Mokestis už nelankytas dienas – neskaičiuojamas.