Naujienos

Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu

Kauno lopšelyje-darželyje “Giliukas” laikinai stabdomas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo”.

Nuo 2020 m. kovo 17 dienos lopšelis-darželis paslaugas teikia nuotoliniu būdu:

el. paštu giliuk@giliukas.kaunas.lm.lt arba telefonu 8 37 755022

Tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą teikia elektroniniu adresu 
https://i-darzeli.kaunas.lt