Naujienos

Programa „Neįtikėtini metai” tėveliams , auginantiems 3-6 metų amžiaus vaikus

Kviečiame Kauno miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai” (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

·            išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,

·            geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,

·            įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,

·            išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,

·            išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,

·            tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,

·            stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,

·            suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Savivaldybėje planuojamos nuotolinės ir kontaktinės grupės.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/ 

Registruotis į tėvų grupes galima čia:

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/kauno-savivaldybes-grupe/indre-steponaviciute-kupcinske-ir-giedre-macaitiene/

Tėvų grupių vadovių kontaktai:

Kontaktiniai* tėvų grupių susitikimai

Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė (tel. 8 699 09560) ir Giedrė Macaitienė (tel. 8 681 38598)

 * Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra:

·                        pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų;

arba

·                        persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių.). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi Grupių  vadovai.

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.