Naujienos

Lietuvos teniso sąjungos ir Tarptautinės teniso federacijos projektas “Teniso integracija mokyklose ir darželiuose”

Nuo šių mokslo metų Kauno lopšelis-darželis „Giliukas” dalyvauja Lietuvos teniso sąjungos ir Tarptautinės teniso federacijos projekte „Teniso integracija mokyklose ir darželiuose “. Šiuo projektu siekiama skatinti visų Lietuvos vaikų fizinį aktyvumą, supažindinti Lietuvos mokyklų ir darželių vaikus su tenisu, skatinti įvesti teniso veiklą į sportines veiklos programas.

Šiuo projektu įstaiga įsipareigoja pravesti nuo 5 iki 10 teniso pamokų per metus. Įstaigai suteikiamas inventorius kartu su mokomąja medžiaga ir gairėmis. Lapkričio 17 dieną lopšelio-darželio mokytoja Loreta Praniauskienė dalyvavo mokymuose, kurių metu buvo supažindinta su teniso praktika.