Naujienos

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Kauno lopšelyje-darželyje organizuojamas nuotoliniu būdu. Vaikų ugdymui skirta skaitmeninė mokomoji medžiaga viešinama lopšelio-darželio internetinėje svetainėje https://www.kaunogiliukas.lt/nuotolinis-mokymas/

Dėl techninės pagalbos nuotolinio ugdymo metu konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Almeda Kmieliauskaitė el. paštu giliuk@giliukas.kaunas.lm.lt arba asmeniniu el. paštu almedalogo@gmail.com