Įstaigoje veikia dvi lopšelio grupės – NYKŠTUKAI ir AITVARIUKAI, kuriose ugdomi vaikai nuo 2 metų amžiaus. Maksimalus vaikų skaičius grupėje – 15. Šių grupių darbo laikas – nuo 7.30 val. iki 18 val.

Ugdymo procesas organizuojamas pagal lopšelio – darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programą bei remiantis ankstyvojo ugdymo vadovu.

Auklėtojų tikslas – suteikti kiekvienam vaikui pakankamai meilės ir globos, užtikrinti lengvesnę adaptaciją naujoje aplinkoje. Šio amžiaus tarpsniu labai svarbu įgyti elementarius socialinės kompetencijos, higienos įgūdžius: vaikai skatinami bendrauti su bendraamžiais, suaugusiais, laikytis asmens higienos.

Grupėse sukurta saugi, jauki, namus primenanti ugdymo aplinka, atitinkanti ankstyvąjį vaiko amžių. Ugdymo(si) priemonės skatina vaikų norą tyrinėti aplinką, įgyti naujų žinių, lavinti judesius.

Šiuo laikotarpiu palaikomas glaudus bendravimas su tėveliais, atsižvelgiama į individualius vaiko poreikius, galimybes.

Vaikams, kuriems reikalinga individuali pedagoginė – psichologinė, korekcinė pagalba, sudarytos sąlygos gauti įstaigoje dirbančių specialistų paslaugas.