Meninio ugdymo (šokio) mokytojos – sistemingai organizuoja judrią veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Judrūs užsiėmimai kiekvienai grupei vyksta 2 kartus per savaitę. Tai įvairūs imitaciniai, siužetiniai, sportiniai, muzikiniai žaidimai, estafetės, šokiai. Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su įvairiomis judesio atlikimo technikomis, mokosi bendrųjų pratimų ir pagrindinių judesių, žaidžia judriuosius žaidimus, ugdo saviraišką ir ritmo pojūtį.

Užsiėmimai:

  • lavina kūną, jo galimybių supratimą;
  • tikslina koordinaciją ir harmoningą judesių atlikimą,
  • gerina fizinę ir emocinę sveikatą;
  • formuoja teigiamą požiūrį į savo kūną ir pagerina savęs vertinimą;
  • lavina bendravimo ir socialinius įgūdžius.

Meninio ugdymo (kūno kultūros) mokytojos taip pat:

  • organizuoja grūdinimo procedūras baseinėlyje vieną kartą per mėnesį kiekvienai grupei;
  • prisideda prie įvairių sporto švenčių, konkursų ir projektų organizavimo įstaigoje bei dalyvauja Kauno miesto įstaigų rengiamose šventėse ir projektuose, aktyviai bendradarbiauja su RIUKKPA organizacija.
  • rengia ugdymo programas sveikatos saugojimo kompetencijos srityje, konsultuoja įstaigos pedagogus, tėvelius vaikų sveikatinimo klausimais.