Kiekvienais metais lopšelyje-darželyje „Giliukas“ švietimo pagalbos specialistai bei grupėse dirbantys pedagogai inicijuoja įvairias trumpalaikes ar ilgalaikes projektines veiklas. Organizuojamos ir vykdomos projektinės veiklos glaudžiai siejasi su ugdymo įstaigos misija, vizija bei metiniais strateginiais tikslais. Pagrindinis projektinių veiklų tikslas – kurti patyriminiu ugdymu grįstą ugdymo aplinką, kurioje vaikas gali drąsiai veikti, tyrinėti ir pats atrasti pasaulį bei visapusiškai ugdydamasis, atskleisti savo unikalius gebėjimus.

Daugelis projektinių veiklų organizuojamos patyriminio ir STEAM ugdymo pagrindu. Patyriminis ugdymas vyksta per asmeninę vaiko patirtį. STEAM – angliškų žodžių „science“, „technologies“, „engineering“, „arts“ ir „mathematics“ trumpinys, apjungiantis keletą disciplinų: gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką.

Projektinių veiklų metu vaikai aktyviai tyrinėja aplinką, pasitelkia įvairius jutimus: uosto, ragauja, klauso ir eksperimentuoja, daugelis veiklų yra perkeliamos į lauko aplinką, kur vaikai aktyviai juda, mokosi mylėti ir saugoti gamtą. Grupėse įrengtos tyrinėjimo zonos, vaistažolių auginimo kampeliai, vaikai turi galimybę pažinti gyvūnus.