Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija:

  • Komisijos pirmininkas  – Daiva R. (socialinė pedagogė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja);
  • Komisijos pirmininko pavaduotojas – Almeda K. (direktoriaus pavaduotoja ugdymui);
  • Komisijos sekretorius  – Rita S. (meninio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja);
  • Komisijos nariai: Dalia Š. (direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams).

kandidatų į Komisiją, komisijos nariams negalint dalyvauti nagrinėjime ar nusišalinus, sąrašas:

  • Valė U. (dokumentų specialistė);
  • Asta K.(logopedė).