Meninio ugdymo  (muzikos) mokytojas organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Muzikiniai užsiėmimai kiekvienai grupei vyksta 2 kartus per savaitę. Jų metu vaikai dainuoja, šoka, žaidžia muzikinius žaidimus, išbando įvairius muzikinius instrumentus.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas ugdo vaikų muzikinę raišką:

  • dainavimą,
  • muzikos klausymą,
  • ritmo pojūtį,
  • instrumentinį muzikavimą,
  • muzikos raštą.

Taip pat lavina estetinį skonį muzikai, supažindina su muzikos žanrais, sąvokomis. Skatina vaikų saviraišką, kūrybinius gebėjimus. Organizuojamos integruotos veiklos, kurių metu vaikai muzikos pajautimą derinti su judesiu, ritmu. Individualiai dirbama su ypatingų muzikinių gabumų turinčiais vaikais.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, organizuojant įvairius renginius ir šventes, kartu su vaikais dalyvauja Kauno miesto įstaigų  ir respublikiniuose koncertuose, konkursuose, projektuose. Teikia informaciją  tėvams apie individualius muzikinius vaiko gebėjimus, rekomendacijas dėl muzikinės raiškos tęstinumo.