Istorija

Įstaiga įkurta 1968 metais. Ji vadinosi 81-asis vaikų lopšelis-darželis. Jau nuo 1976 m. įstaigoje veikia logopedinės grupės…

Veiklos strategija

Teikti paslaugas vidutiniškai apie 230 vaikų, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų teikiamą korekcinę pagalbą…

Bendrosios žinios apie įstaigą

Bendroji informaicja apie įstaigą: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, įstaigos tipas, įstaigos rekvizitai…