Užmokestį už vaiko išlaikymą darželyje, teikiamas mokesčio lengvatas reglamentuoja Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-454

Vadovaujantis lopšelio – darželio tarybos sprendimu, visose grupėse vaikai maitinasi 3 kartus, o tėvų pageidavimu mažesnį maitinimų skaičių galima pasirinkti, atsižvelgiant į vaiko buvimo laiką darželyje. Maitinimo norma yra nustatyta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-327 “Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įstiegtų švietimo ugdymo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse”.

Nurodytus sprendimus galite rasti svetainėje www.kaunas.lt skiltyje Taryba/Tarybos sprendimai.

Mokestis už darželį skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki mėnesio 20 dienos. Sumokėti už darželį galima „Perlo“ terminaluose, banke arba internetu, Lietuvos pašto skyriuose, “Viena Sąskaita” atsiskaitymo sistemoje.

Mokėjimo pavedime nurodyti Mokėtojo kodą IS, kuris prasideda GIL.