www.kaunas.lt – Kauno miesto savivaldybė (steigėjas)
www.smm.lt – Švietimo ir mokslo ministerija
www.kaunosic.lt – Kauno švietimo inovacijų centras
kppt.lm.lt – Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
galimybes.ugdome.lt – Ugdymo plėtotės centras
www.ikimokyklinis.lt – Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams
www.szelmeneliai.lt – Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija “Sveikatos želmenėliai”
www.registrucentras.lt – Valstybės įmonė registrų centras
www.ssus.lt/lt/sveikuoliai/ – Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų asociacija „Sveikuolių sveikuoliai“
www.riukkpa.lt – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija