Įstaigoje veikia devynios ikimokyklinio ugdymo grupių, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 3 iki 6 metų. Ugdymas organizuojamas pagal steigėjo patvirtintą lopšelio – darželio “Giliukas” ikimokyklinio ugdymo programą.

Viena grupė yra specialiojo ugdymo, skirta vaikams, turintiems kalbos, komunikacijos, kitų raidos sutrikimų. Didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams sudaromos individualios vaikų gebėjimus, poreikius atitinkančios ugdymo(si) programos. Kiekvienoje grupėje dirba logopedas, korekcinę pagalbą teikiantis per grupinius ir individualius užsiėmimus.

  • DRUGELIŲ grupės veiklos trukmė – 12 val., darbo laikas nuo 7.00 val. iki 19.00 val.

Septynios grupės yra bendrojo ugdymo (GIRINUKŲ, BORUŽIUKŲ, BITUČIŲ, SAULUČIŲ, ZUIKUČIŲ, ŽIOGELIŲ ir ŽIRNIUKŲ).

  • BORUŽIUKŲ ir BITUČIŲ grupių veiklos trukmė – 12 val., darbo laikas nuo 7.00 val. iki 19.00 val.
  • GIRINUKŲ, SAULUČIŲ, ZUIKUČIŲ, ŽIOGELIŲ ir ŽIRNIUKŲ grupių veiklos trukmė – 10,5 val., darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18 val.

BITUČIŲ ir SAULUČIŲ grupėse taikomi Valdorfo pedagogikos elementai. Plačiau Valdorfo grupės.

Vaikams, kuriems reikalinga individuali pedagoginė – psichologinė, korekcinė pagalba, sudarytos sąlygos gauti įstaigoje dirbančių specialistų paslaugas.

darzelis2