Įstaigoje veikia devynios ikimokyklinio ugdymo grupių, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 3 iki 6 metų. Ugdymas organizuojamas pagal steigėjo patvirtintą lopšelio – darželio “Giliukas” ikimokyklinio ugdymo programą.

Dvi grupės yra specialiojo ugdymo, skirtos vaikams, turintiems kalbos, komunikacijos, kitų raidos sutrikimų. Didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams sudaromos individualios vaikų gebėjimus, poreikius atitinkančios ugdymo(si) programos. Kiekvienoje grupėje dirba logopedas, korekcinę pagalbą teikiantis per grupinius ir individualius užsiėmimus.

  • DRUGELIŲ grupės veiklos trukmė – 12 val., darbo laikas nuo 7.00 val. iki 19.00 val.
  • ŽIOGELIŲ grupės veiklos trukmė – 10,5 val., darbo laikas nuo 07.30 val. iki 18.00 val.

Septynios grupės yra bendrojo ugdymo (GIRINUKŲ, AITVARIUKŲ, BORUŽIUKŲ, BITUČIŲ, SAULUČIŲ, ZUIKUČIŲ ir ŽIRNIUKŲ).

  • BORUŽIUKŲ ir BITUČIŲ grupių veiklos trukmė – 12 val., darbo laikas nuo 7.00 val. iki 19.00 val.
  • GIRINUKŲ, AITVARIUKŲ, SAULUČIŲ, ZUIKUČIŲ ir ŽIRNIUKŲ grupių veiklos trukmė – 10,5 val., darbo laikas nuo 7.30 val. iki 18 val.

AITVARIUKŲ, BITUČIŲ ir SAULUČIŲ grupėse taikomi Valdorfo pedagogikos elementai. Plačiau Valdorfo grupės.

Vaikams, kuriems reikalinga individuali pedagoginė – psichologinė, korekcinė pagalba, sudarytos sąlygos gauti įstaigoje dirbančių specialistų paslaugas.

darzelis2