Įstaigoje veikia aštuonios ikimokyklinio ugdymo grupių, kuriose ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 3 iki 6 metų. Ugdymas organizuojamas pagal steigėjo patvirtintą lopšelio – darželio “Giliukas” ikimokyklinio ugdymo programą.

“DRUGELIŲ” grupė yra specialiojo ugdymo, skirta vaikams, turintiems kalbos, komunikacijos, kitų raidos sutrikimų. Didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams sudaromos individualios vaikų gebėjimus, poreikius atitinkančios ugdymo(si) programos. Kiekvienoje grupėje dirba logopedas, korekcinę pagalbą teikiantis per grupinius ir individualius užsiėmimus.

Septynios grupės yra bendrojo ugdymo (GIRINUKŲ, AITVARIUKŲ, BORUŽIUKŲ, BITUČIŲ, SAULUČIŲ, ZUIKUČIŲ ir ŽIOGELIŲ).

BITUČIŲ ir SAULUČIŲ grupėse taikomi Valdorfo pedagogikos elementai. Plačiau Valdorfo grupės.

Vaikams, kuriems reikalinga individuali pedagoginė – psichologinė, korekcinė pagalba, sudarytos sąlygos gauti įstaigoje dirbančių specialistų paslaugas.

darzelis2