Pirmininkė – Jūratė Stakeliūnienė (direktorė)

Nariai:
Lina Rumšienė (logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Marija Gustienė (logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Almeda Kmieliauskaitė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė)
Danguolė Kepenytė (specialioji pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
Jolanta Lazutkienė (psichologė)
Asta Krygerytė (logopedė)
Vaida Radvilavičiūtė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)