Pirmininkė – Jūratė Stakeliūnienė (direktorė)

Nariai:
Lina T. (logopedė)
Almeda K. (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė)
Danguolė K. (specialioji pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Daiva R. (socialinė pedagogė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
Algimanta B. (psichologė)
Kornelija S. (logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Asta K. (logopedė)
Vaida R. (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)