Pirmininkė – Jūratė Stakeliūnienė (direktorė)

Nariai:
Lina Rumšienė (logopedė, spec. ugdymo grupės mokytoja)
Marija Gustienė (logopedė, spec. ugdymo grupės mokytoja)
Almeda Kmieliauskaitė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė)
Danguolė Kepenytė (specialioji pedagogė, mokytoja)
Rūta Ordienė (logopedė)
Daiva Ramanauskienė (socialinė pedagogė, mokytoja)
Jolanta Lazutkienė (psichologė)
Asta Krygerytė (logopedė)
Vaida Radvilavičiūtė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)