Pirmininkė – Jūratė Stakeliūnienė (direktorė)

Nariai:
Lina T. (logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Marija G. (logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Almeda K. (direktoriaus pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė)
Danguolė K. (specialioji pedagogė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
Daiva R. (socialinė pedagogė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja)
Jolanta L.(psichologė)
Asta K. (logopedė)
Vaida R. (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė)