2019 metų rugpjūčio 31 dieną lopšelio-darželio „Giliukas“ bendruomenė pabaigė vykdyti ilgametį projektą „Mažieji mokslininkai visoje Europoje“. Dėkojame partneriams už naujas patirtis ir dalinamės pasiektais rezultatais, kuriuos galima rasti internetinėje svetainėje: https://www.ssae-eu.com/ Projekto medžiaga aiškiai susisteminta, ją galima naudoti ugdymo procese. Kartu su  projekto partneriais sukūrėme keturias eksperimentines knygas orientuotas į skirtingas pažintines sritis: žemę, orą, ugnį ir vandenį.

Be abejonės, didžiausias šio projekto pasiekimas – mūsų įstaigoje naujai įdiegta ugdymo kryptis, kuri remiasi vaikų patirtimi aktyviai eksperimentuojant grupėse ir lauko erdvėse. Projekto dėka darželyje bus įrengta laboratorija su pagrindinėmis eksperimentų priemonėmis, todėl vaikai galės atlikti ir sudėtingesnius bandymus bei eksperimentus.

Projektas puikiai įvertintas Nacionalinėje agentūroje, jam suteiktas Europos kokybės ženklelis.

Tarptautinis projekto partnerių mokymosi, mokymo ir dėstymo susitikimas Rumunijoje, Scornicesti

2019 metų gegužės 8-11 dienomis vyko jau trečiasis – paskutinis tarptautinis projekto partnerių susitikimas Scornicesti. Mūsų įstaigą susitikime atstovavo projekto koordinatorė direktorė Jūratė Stakeliūnienė ir logopedė Rūta Ordienė. Susitikimo tikslas – pasidalinti darbus ir susitarti dėl galutinės projekto ataskaitos, aptarti projektinių lėšų panaudojimą ir įsisavinimą. Susitikimo metu projekto partneriai iš Scornicesti supažindino su savo įstaiga, vaikų ugdomąja veikla. Aplankėme dar dvi ugdymo įstaigas: vaikų darželį Statinoje ir specialiosios paskirties mokyklą vaikams, turintiems didelių specialiųjų poreikių Piteste mieste. Susitikimo metu buvo organizuotas tarptautinis simpoziumas „Eksperimentai  – aktyvūs metodai gamtamoksliniame ugdyme“, kuriame projekto partneriai pristatė vykdomą projektą bei pasiektus rezultatus – keturias eksperimentų knygas: Vanduo, Oras, Ugnis ir Žemė. Simpoziumo dalyviai galėjo stebėti eksperimento metodo taikymą vaikų ugdomosiose veiklose.
Susitikimo šeimininkai supažindino svečius su Rumunijos tautinėmis tradicijos: stebėjome šokėjų pasirodymus, patys bandėme pakartoti šokių žingsnelius. Lankėmės Rumuniją garsinančiose vietose: Brano pilyje (ji buvo grafo Drakulos herojaus prototipo Valakijos princo Vlado III gyvenamoji vieta), aplankėme Peles pilį, kuri buvo Rumunijos karalių rezidencija, Planetariumą Piteste mieste, Grigore Antipo Nacionalinį gamtos muziejų Bukarešte, Bukarešto parlamento rūmus, centrą.

Tarptautinis projekto partnerių mokymosi, mokymo ir dėstymo susitikimas Rumunijoje, Bistritoje

2019 metų kovo 17-22 dienomis Rumunijoje, Bistritoje vyko ketvirtasis tarptautinis projekto partnerių mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklų susitikimas, kuriame dalyvavo ir mūsų įstaigą atstovavo direktorė Jūratė Stakeliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Almeda Kmieliauskaitė bei lopšelio grupės auklėtojos Birutė Vyšniauskienė ir Aušra Grabliauskienė. Susitikimo metu projekto partneriai susipažino su Rumunijos švietimo sistema, aplankė tris ikimokyklinio ugdymo įstaigas Bistritoje bei miesto tarybą. Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Playing „science“. The Multidimensional Aproach of Science in Kindergarten Activities“ Babes-Bolyai universitete, kurios metu buvo pristatytas vienas iš pagrindinių projekto rezultatų – keturios eksperimentų knygos: „Žemė“, „Oras“, „Vanduo“ ir „Ugnis“.

Tarptautinis projekto partnerių mokymosi, mokymo ir dėstymo susitikimas Estijoje, Narvoje

2018 metų spalio 22-26 dienomis vyko trečiasis tarptautinis projekto partnerių mokymosi, mokymo ir dėstymo susitikimas Estijoje, Narvoje, ikimokyklinėje įstaigoje – Narva Preschool Pongerjas. Mūsų įstaigą susitikime atstovavo lopšelio – darželio direktorė Jūratė Stakeliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė Jolanta Gaučienė, auklėtoja Vaida Krygerienė ir auklėtoja Irena Vilčinskienė. Susitikimo metu dalyviai susipažino su įstaiga, robotikos ir STEM elementų diegimu ugdymo procese bei Estijos edukacine sistema. Dalyvavo įstaigos „Mokslinės laboratorijos“ oficialioje atidarymo ceremonijoje. Projekto šalių koordinatoriai pristatė jau įvykdytas veiklas tema „Vanduo“ ,aptarė jų poveikį vaikų pasiekimams, įstaigai. Aptarta eksperimentų knyga tema „Oras“.
Buvo surengtos ekskursijos į ikimokyklines įstaigas „Penguin“, kurioje yra specialiojo ugdymo grupės bei „Paikene“, kurios renovacijai buvo skirta 9 mln. europos sąjungos lėšų. Apžiūrėjome įstaigose sukurtas erdves. Aplankėme ir susipažinome su Tartu universiteto Narvos kolegija. Siekiant išsamiau susipažinti su Estijos istorija buvo suorganizuota ekskursija į Narvos „kazematus“ (bunkerius), kurie buvo naudojami ginant valstybines sienas. Susipažinome su Narvos vandens valymo įstaiga.

Tarptautinis partnerių susitikimas Turkijoje, Bursoje

Vykdant Erasmus+ programos Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projektą „Small Scientists Across Europe“ („Mažieji mokslininkai visoje Europoje“), 2018 metų gegužės 21-25 dienomis vyko antrasis tarptautinis partnerių susitikimas Turkijoje, Bursoje, mokykla – Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu. Mūsų įstaigą susitikime atstovavo lopšelio – darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė Jolanta Gaučienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė, soc. pedagogė Daiva Ramanauskienė. Susitikimo metu projekto partneriai susipažino su įstaiga, kurioje yra ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, Turkijos edukacine sistema. Dalyviai pristatė jau įvykdytas veiklas, aptarė jų poveikį vaikams, įstaigai bei pristatyta eksperimentų knyga tema „Žemė“.
Buvo surengta ekskursija į „Mokslo ir technologijų centrą“ Bursoje (Science and Technology Center), kuriame stebėjome įvairių mokslinių dėsnių įrodymą praktikoje, aplankyta kita ikimokyklinė įstaiga “Bala Hatun“.

Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų susitikimas Lietuvoje

2018 m. balandžio 16-20 dienomis Kauno lopšelyje-darželyje „Giliukas“ vyko mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklų, įgyvendinant Erasmus+ KA2 tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Small Scientists Across Europe“ („Mažieji mokslininkai visoje Europoje“), partnerių susitikimas. Jame dalyvavo 21 dalyvis iš partnerinių projekto šalių: Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Estijos.
Mažieji ugdytiniai pasitiko svečius sveikinimo koncertu, pristatydami Lietuvos kultūrą, atskleisdami šalių partnerių kultūros elementus. Buvo organizuotos atviros veiklos grupėse, į kurias įsitraukė ir susitikimo dalyviai. Drauge veikdami su vaikais išmėgino įvairius ugdymosi metodus. Svečiai stebėjosi ir džiaugėsi pedagogų profesionalumu bei ugdytinių gebėjimais. Jie teigė, kad toks vaikų ugdymasis ugdo mažųjų įvairias kompetencijas, plėtoja kritinį, probleminį mąstymą.
Parodant kokias ugdymosi galimybes turi vaikai Kaune, aplankėme PLC „Mega“ įrengtą CURIOCITY centrą. Svečiai aktyviai su sužavėjimu išmėgino įvairias zonas ir jose siūlomas veiklas.
Taip pat aplankėme Kauno specialiąją mokyklą, Kauno senamiestį, Molėtų astronomijos observatoriją, Pažaislio kultūros ir turizmo centrą, Prisikėlimo bažnyčią.

Partnerių mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos susitikimas Koimbroje, Portugalijoje

2018 metų vasario 18 – 24 dienomis vyko pirmasis partnerių mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos partnerių susitikimas Koimbroje, Portugalijoje. Į šį vizitą išvyko direktorė – Jūratė Stakeliūnienė ir keturi pedagogai – Rūta Ordienė, Lina Rumšienė, Diana Stanelienė, Vilma Levišauskienė. Susitikimo metu kiekviena valstybė turėjo pristatyti eksperimentus, parengtus pirma projekto tema „Žemė“. Buvo pristatyti šie eksperimentai „Magnetizmas ir gravitacija“ (Magnetism and gravitation), „Fosilijos“ (Fossils), „Aukštyn–žemyn“ (Up and down). Visi eksperimentai pristatyti YouTube svetainėje https://www.youtube.com/user/3595468/videos. Vizito metu lankėmės aštuoniose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kurios yra nedidelės – viena, dvi grupės priemiesčiuose, ir prijungtos prie mieste esančios pagrindinio ugdymo mokyklos. Atvykusiems svečiams buvo sudarytos galimybės pamatyti mieste sukurtas ugdomąsias erdves, kurios yra pritaikytos vaikams: tyrimų laboratorija universitete, biblioteka vaikams, tyrimų ir eksperimentų centras „Eksploratoria“, kur vaikai gali žaisdami ir tyrinėdami susipažinti su žmogaus kūno sandara, pamatyti besiritančius viščiukus, vorus.
Įgyvendinant pirmosios temos „Žemė“ veiklas įstaigoje buvo surengta paroda „Akmenys ir dirvožemiai“ https://www.youtube.com/watch?v=Gse2e9e_ZcQ, veikla „Dinozaurai“, sukurti planetų maketai. Vaikai išmėgino ir partnerių valstybių pasiūlytus eksperimentus. Pedagogai pastebėjo, kad vaikams labai patinka eksperimentai, nejučiomis ugdomas vaikų kritinis, probleminis mąstymas.

Pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas Nicoje, Prancūzijoje

2017 metų lapkričio 6-10 dienomis vyko pirmasis tarptautinis partnerių susitikimas Prancūzijoje, projektą koordinuojančioje valstybėje, Nicoje, mokykla – Ecole Maternelle O. Tordo. Mūsų įstaigą susitikime atstovavo lopšelio – darželio direktorė Jūratė Stakeliūnienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė Jolanta Gaučienė. Susitikimo metu projekto partneriai susipažino su įstaiga, Prancūzijos edukacine sistema. Dalyviai pasiskirstė projekto vykdymo priežiūros funkcijomis. Mūsų įstaiga prisiėmė atsakomybę už vidinio įsivertinimo vykdymą. Taip pat kiekvienos valstybės projekto koordinatoriai pristatė savo įstaigą, miestą, valstybę https://www.youtube.com/watch?v=RizqiXxCE8Buvo surengtas susitikimas su miestelio seniūnu bei eTwinning ambasadore. Aplankytas kalnuose įrengtas gamtos muziejus „Levens“.

Tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Small Scientists Across Europe“

2017-2019 m.m Kauno lopšelyje – darželyje „Giliukas“ bus įgyvendinamas Erasmus+ KA2 tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas „Small Scientists Across Europe“ („Mažieji mokslininkai aplink Europą“). Projekto tikslas – ugdyti vaikų kritinio, probleminio mąstymo gebėjimus, integruojant menus, socialinius mokslus, kalbas, sveikatos ugdymą, aplinkosauginį ugdymą, inžinieriją, pasitelkiant aktyviuosius ugdymo metodus, įtraukiant specialiųjų poreikių bei socialinės atskirties vaikus. Projekto koordinatorius – Prancūzija, partneriai – Portugalija, Rumunija, Estija, Turkija. Projekto vyksmo metu bus organizuojamos veiklos, kurių metu plėtojami vaikų pažintiniai gebėjimai, kalbiniai įgūdžiai, kūrybingumas. Taip pat pedagogai turės galimybę pasikeisti turimomis patirtimis. Numatyti vizitai į visas partnerines valstybes. Bus sukurta e-knyga apie eksperimentus temomis oras, žemė, vanduo ir ugnis. Projektui įgyvendinti skirta – 22 150 eurų dotacija.