Įstaiga įkurta 1968 metais. Ji vadinosi 81-asis vaikų lopšelis – darželis. Jau nuo 1976 m. įstaigoje veikia logopedinės grupės. Pedagogai sukaupę ilgalaikę patirtį specialiųjų poreikių vaikų ugdymo srityje.

Sumažėjus ikimokyklinio amžiaus vaikų, 1994 m. 81-asis vaikų lopšelis – darželis reorganizuotas į darželį – mokyklą „Giliukas“. Nuo 2005 m., vykdant steigėjo mokyklų tinklo pertvarką, nebuvo komplektuojamos pirmosios klasės. Paskutinė ketvirtokų laida išėjo 2007 birželio 1 d. Steigėjo potvarkiu, nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. įstaiga pertvarkyta į lopšelį – darželį “Giliukas”.

Buvusių klasių patalpos panaudotos ikimokyklinio ugdymo grupių, specialistų kabinetų įkūrimui. Įstaiga sėkmingai dirba jau daugiau kaip 50 metų.

Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2010 m. vadovavo Laimutė Liutkevičienė. Nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. įstaigos direktorė – Jūratė Stakeliūnienė.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje įkurtas specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras „Vaiko takeliu“.