Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai), norintys gauti siuntimą į Kauno miesto švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, užpildytą nustatytos formos prašymą pateikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui adresu: Savanorių pr. 192, Kaunas arba el. paštu: svietimas@krs.lt, jeigu yra šios sąlygos:

  • vaikas užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir nepateko nei į vieną iš pasirinktų Savivaldybės švietimo įstaigų;
  • vaiko ir abiejų jo tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta ne mažiau kaip 6 mėnesiai iki prašymo išduoti siuntimą pateikimo dienos yra deklaruota Kauno rajono savivaldybėje.

Siuntimas neišduodamas:

  • Artimiausioje Savivaldybės švietimo įstaigoje yra laisvų vietų;
  • Kauno miesto švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, nėra laisvų vietų.

Visą informaciją rasite:

Siuntimo išdavimo į Kauno miesto darželius tvarkos aprašas