Meninio ugdymo (dailės) mokytojos sudaro sąlygas vaikams supančią aplinką pažinti per savo patirtį. Meninio ugdymo (dailės) veikla siekiama supažindinti vaikus su pagrindinėmis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis, skatinama vaikų saviraiška ir  kūrybiškumas.

Užsiėmimų metu vaikams siūlomos šios ugdomosios veiklos kryptys:

  • piešimas įvairia technika (akvarelė, guašas ir t.t.);
  • tapyba ant drobės;
  • dripingas dažų varvinimas ant popieriaus taškymo ir pūtimo būdu, piešimas pirštais ir kojelėmis.
  • lipdymas vašku ir moliu.

Meninės raiškos priemonėmis lavinami vaikų pojūčiai, pasitikėjimas savimi, teigiamos emocijos, mąstymas. Meninio ugdymo (dailės) mokytojos kartu su vaikais puošia lopšelio-darželio aplinką, dalyvauja įvairiuose Kauno miesto įstaigų, respublikiniuose renginiuose, parodose, projektuose. Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.