Socialinis pedagogas teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei vaikams, kurie stokoja bendravimo įgūdžių, netinkamai elgiasi su vaikais ir suaugusiais, sunkiai adaptuojasi kolektyve.
Socialinis pedagogas veda individualias arba pogrupines pratybas 2 kartus per savaitę, teikia epizodinę ar vienkartinę pagalbą, atsižvelgdamas į PPT rekomendacijas. Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis ir augti. Jis padeda ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, moko atpažinti ir valdyti savo emocijas, pyktį.

Socialinis pedagogas taip pat:

  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
  • Sudaro individualų švietimo pagalbos planą. Fiksuoja vaikų pasiekimus dukart per metus.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais įstaigos specialistais, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
  • Organizuoja žalingų įpročių prevenciją, saugaus elgesio gatvėje įgūdžių formavimą.
  • Konsultuoja ugdytinių tėvus, auklėtojas. Teikia individualią pagalbą socialinės rizikos šeimoms.
  • Inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.

Socialinė pedagogė Daiva konsultuoja visų grupių tėvus trečiadieniais nuo 13:00 iki 15:00 val. Dėl konsultacijos kreiptis el. paštu daiwa.ramanauskiene@gmail.com.