Naujienos

Lietuvos mažųjų žaidynės 2022

Kauno lopšelis-darželis “Giliukas” prisijungė prie Lietuvos mažųjų žaidynių vykdymo. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) jau septintąjį kartąorganizuoja didžiausią darželinukams skirtą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (LTMŽ). Projektą nuo 2020 m. globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.

Projekto metu bus siekiama ikimokyklinio amžiaus vaikus ne tik supažindinti, bet ir įtraukti į jiems patrauklias fizinio aktyvumo veiklas taip skatinant džiaugsmą sportuoti, bendrauti, patirti gerų emocijų ir nuo mažų dienų stiprinti sveikatą.

Projekto tikslas – Didinti (1-7 m) vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas.

Projekto uždaviniai:

  • Parengti ir vykdyti reguliarias virtualias fizinio aktyvumo pamokėles ikimokyklinio ugdymo įstaigose (ne mažiau 3 k./sav.).
  • Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą ir pozityvias patirtis skatinančius renginius (festivalius).
  • Supažindinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo pedagogus su fizinį aktyvumą skatinančių veiklų organizavimo metodikomis.

Projekte dalyvauja visos ugdytinių grupės. Projekto veiklų įgyvendinimą koordinuoja meninio ugdymo (šokio) pedagogės Rita ir Loreta.