Plačiau
Naujienos

Nacionaliniai kokybės ženkleliai (NKŽ) už projektą “LET’S TRY THE PROFESSION! IŠBANDYKIME PROFESIJĄ!”

Mūsų įstaigos pedagogėms Eglei Sadauskienei ir Neringai Petravičienei suteikti Nacionaliniai kokybės ženkleliai (NKŽ) už projektą "LET'S TRY THE PROFESSION! IŠBANDYKIME PROFESIJĄ!". Sveikiname. Programos „eTwinning" kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning". Jie pažymi, kad projektas...

Plačiau

Plačiau
Naujienos

Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą „ Žaidimai su parašiutu. Parachute Games”

Mūsų įstaigos pedagogei Ritai Spudvilienei suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą „ Žaidimai su parašiutu. Parachute Games". Sveikiname! Programos „eTwinning" kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius virtualaus bendradarbiavimo projektus „eTwinning". Jie pažymi, kad projektas pasiekė  nacionalinį standartą. Daugiau apie...

Plačiau

Plačiau
Naujienos

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS „PENKIOS KNEIPO DIENOS“

Kauno lopšelis-darželis "Giliukas" kartu su partneriais Kauno švietimo inovacijų centru (KŠIC), Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų sveikatos ugdymo metodine grupe ir Lietuvos Kneipo draugija organizavo respublikinį projektą „PENKIOS KNEIPO DIENOS“ . Projektas buvo vykdomas 2022 m....

Plačiau

Plačiau
Naujienos

Erasmus+ programos projekto “Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžuje” antrasis partnerių susitikimas Šiaurės Airijoje (JK)

Birželio 6-11 dienomis keturios lopšelio-darželio darbuotojos (logopedė, muzikė, direktorė ir specialioji pedagogė-pavaduotoja ugdymui) viešėjo Šiaurės Airijoje (JK) antrąjame Erasmus+ programos projekto "Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžuje” dėstymo, mokymo ir mokymosi veiklų susitikime....

Plačiau