Naujienos

Svečiai iš Latvijos Rezeknės mokyklos daugiafunkcio centro ir Kauno Pranio Daunio ugdymo centro

Spalio 6 dieną Kauno lopšelis-darželis “Giliukas” sulaukė svečių iš Latvijos Rezeknės mokyklos daugiafunkcio centro (Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs) ir Kauno Prano Daunio ugdymo centro.  Atvykusiems pedagogams Centras inicijavo metodines dienas „ASS mokinių ugdymas“ ir „Įtraukusis ugdymas Kauno miesto mokyklose“. Lopšelyje darželyje svečiai stebėjo atviras veiklas, pasidalinome gerąją patirtimi ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus įtraukiojo ugdymo nuostatomis: kai mokytoja bendradarbiauja kartu su ikimokyklinio ugdymo padėjėja, ugdo skirtingų poreikių vaikus, pristatėme įtraukiojo ugdymo grupės modelį, kai bendrojo ugydmo grupė  dalinasi bendromis palapomis su specialiojo ugdymo grupe. Taip pat pasidalinome Tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtimi. Šiuo metu vykdome Erasmus+ Tarptautinės partnerystės projektą “Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ansktyvajame amžiuje”. Projekto metu pedagogai mokosi kūrybinės dramos metodo taikymo, kuris glaudžiai susijęs su vaikų emocinio intelekto ugdymu, vaikų skirtybių atpažinimu ir priėmimu.