Naujienos

Respublikinis projektas „Sveikata visus metus“

Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo respublikiniame projekte „Sveikata visus metus 2023“, kurio tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Į projekto veiklas įsitraukė visa įstaigos bendruomenė – ugdytiniai kartu su mokytojomis, mokytojų padėjėjomis, kartais ir tėvais kiekvieną mėnesį įgyvendino skirtingus mėnesio iššūkius. Pranešimus sklaidai parengė projektinė darbo grupė.

Dalinamės įgyvendintais sveikatos iššūkiais:

2 mėn. 2 gr

3 mėn. 9 gr

4 mėn. 4 gr

5 mėn. 13 gr.:

6 mėn. 8 gr.:

7 mėn. 6 gr.:

 

8 mėn. 11 gr

9 mėn. 5 gr.:

 

10 mėn 11 gr, 2 gr

11 mėn 3 gr

12 mėn 10 gr