Naujienos

Besimokančių darželių tinklas 2023

Lopšelis-darželis tęsia partnerystę su Ugdymo meistrais, dalyvaudamas 2023-ųjų metų Besimokančių Darželių Tinklo (BDT) ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje.
Šių metų programos ambasadorius — VDU Švietimo akademijos dėstytojas, Vilniaus lopšelio darželio „Jurginėlis“ direktorius dr. Sergejus Neifachas. Sergejus palaiko programą bei jos turinį. Programos metu jis moderuos diskusijas, pasidalins savo patirtimi, įžvalgomis ir patarimais. Šių metų programos tema — įtraukusis ugdymas. Programos metu gilinsimės į visus specialiuosius poreikius, sutrikimus, dalinsimės įgytų žinių praktinio pritaikymo galimybėmis bei su savo sričių specialistais ieškosime būdų, kaip sėkmingai dirbti, įsigaliojus įtraukiojo ugdymo pokyčiui.

Temos:
• Įtraukusis ugdymas – kas tai yra? Kaip jį užtikrinti?
• Autizmas, mišrus raidos sutrikimas.
• Intelekto sutrikimas.
• Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas.
• Emocijų ir elgesio sutrikimas.
• Aspergerio sindromas.
• Sensorinė integracija (įtraukiant jautrumą ir nejautrumą).
• Ypatingi gabumai.

Programos pradžia 2023 m. vasario 21 d.

Programoje dalyvaus 48 lopšelio-darželio bendruomenės nariai, kurie patobulins kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo srityje 72 ak. val.