Naujienos

“Besimokančių darželių tinklo” kvalifikacijos tobulinimo programa – STREAM disciplinos

Kauno lopšelis-darželis “Giliukas” prisijungė prie “Besimokančių Darželių Tinklo” ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos. 45 lopšelio-darželio bendruomenės nariai visus metu dalyvaus akredituotoje  72 valandų programoje, kurios metu tobulins profesinius gebėjimus, mokysis diskutuoti, dalintis gerąja patirtimi, užmegzti naujus ryšius, partnerystes.

Programa šiemet skirta STREAM ugdymo filosofijai. Naujausias STEAM atnaujinimas – STREAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai, skaitymas, rašymas, santykiai ir matematika). Šių metų programoje dalyvių laukia:

  • 6 nuotolinės diskusijos, kurių metu gyvai diskutuosime apie tyrinėtojų mąstymą, technologijų naudojimą darželyje, vaikų kalbos raidą, inžineriją, konrtrsvimą, įvairiapusį meno įtraukimą bei matematinį ugdymą, aptarsime aktualius klausimus.
  • 6 skirtingos temos, apimančios skirtingas STREAM disciplinas.
  • 6 nuotoliniai mokymai apie įvairius bandymus ir eksperimentus, technologijas, kalbos raidą, inžineriją, menus bei matematinį ugdymą.
  • 6 virtualūs vizitai po ugdymo įstaigas visame pasaulyje, vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Virtualių vizitų po ugdymo įstaigas užsienyje ir Lietuvoje metu sužinosite, kaip yra įrengiamos ugdymo(si) aplinkos, organizuojamas ugdymo(si) procesas, su kokiais iššūkiais susiduriama, kaip integruojami specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai, kaip organizuojamas mokinių pažangos stebėjimas ir vertinimas