Naujienos

Dėkojame

Dėkojame visiems Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ tėveliams, darbuotojams, jų artimiesiems, kurie skyrė savo pajamų mokesčio dalį mūsų įstaigai paremti.

SURINKTA SUMA –  1263,55 EURŲ

Taip pat 16,47 eurų buvo gauti kaip parama iš jau išėjusių vaikų tėvelių, kurie permokas už darželį skyrė mūsų įstaigai. Viso per metus paramos gauta 1280,02 eurų.

2022 m. pradžioje GPM lėšų buvo 8953,31 eurų. Iš jų panaudota 401,37 eurų. 4,27 eurų banko paslaugoms, 17,10 eurų už statybinių įrankių nuomą, 380 eurų buvo skirta išvažiuojamojo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo seminaro išlaidoms padengti: 130 eurų  maitinimo paslauga, 250 eurų patalpų nuoma.

Šiuo metu įstaiga paramos lėšų turi 9831,96 eurų.

2023 m. paramos lėšos buvo naudojamos kaip savo indėlis vykdomų projektų išlaidoms padengti, bet iki metų galo per metus panaudotos lėšos grąžintos į sąskaitą sėkmingai įgyvendinus projektus bei pateikus galutines ataskaitas.

Norintys ir šiais metais paremti mūsų lopšelį – darželį, tai gali padaryti pervesdami GPM paramos dalį. Išsamiau apie GPM paramos dalies skyrimą galite sužinoti interneto svetainėse:
www.labdara-parama.ltwww.vmi.lt.

Norėdami pervesti GPM dalies paramą mūsų įstaigai, prašome užpildyti prašymo formą FR0512 elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt).

Formos užpildymui būtina nurodyti mūsų įstaigos kodą – 191639172