Naujienos

Erasmus+ programos projekto “Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžuje” pirmasis partnerių susitikimas Lietuvoje

2021 metų spalio 4-9 dienomis vyko Kauno lopšelyje-darželyje “Giliukas: vyko Erasmus+ programos projekto “Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžiuje” (Social and Emotional Development at Early Childhood Education, dotacijos Nr. 2020-1-TR01-KA201-094111) pirmasis partnerių mokymosi/mokymo/dėstymo veiklų  susitikimas, kuriame  dalyvavo 21 pedagogas iš Turkijos (Bursa/Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi), Italijos (Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone), Vengrijos (Iskola és fokú oktatás, 3 Iskola és alapfokú Pál Általános) ir nuotoliniu būdu mokymų sesijose dalyvavo partneriai iš Šiaurės Airijos (Windmill Integrated Primary School Limited).

Vizito metu svečiai buvo supažindinti su lopšelio-darželio kultūra, ugdymo specifika, Valdorfo pedagogikos elementais. Projekto partneriai dalyvavo kūrybinėse veiklose darželio ervdesė, kuriuose tuo metu nevyko ugdymo procesas. Kitos savaitės dienos buvo skirtos susipažinimui su kūrybinės dramos metodo taikymu ir praktiniams mokymams, užsiėmimus vedė dėstytojos iš Turkijos dr. Nuray Koç ir dr. Şehnaz Sungurtekin. Kūrybinės dramos metodą išbandėmė įvairiais būdais: nuo istorijos iki dramos, nuo šokio ir judesio iki dramos, nuo žaidimo iki dramos, remiantis socialiniais ir emociniuais įgūdžiais bandėme atpažinti, suprasti savo ir kitų emocijas. Projekto koordinatorių susitikimo metu nusprendėme kurti ir įprasminti projekto veiklas eTwinning platformoje, kurioje vaikai pedagogų pagalba dalinsis savo sukurtomis emocijų raiškos pasakomis.