Naujienos

Erasmus+ programos projekto „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžuje“ pristatymas tėvų bendruomenei

Ikimokyklinio ugdymo „Saulučių“ grupės mokytojos pristatė grupės dalyvavimą tarptautiniame Erasmus+ projekte “Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas ankstyvajame amžuje” Projekto tiklas – ugdyti vaikų vaikų socialinį, emocinį intelektą, taikant kūrybinės drams metodus, siekiant palengvinti jų adaptaciją ugdymo įstaigoje. Svarbu, kad į projekto veiklas įsitrauktų ir ugdytinų tėvai, plėstų žinias apie vaikų adaptacijos sunkumu ir jos palengvinimo būdus.