Naujienos

eTwinning projektų konkurso projektas „Mokytojo asmenybės augimo programa“

Laimėję eTwinning projektų konkurso 2022 finansavimą, turėjome galimybę įgyvendinti projektą „Mokytojo asmenybės augimo programa“, kurio veiklas vedė lektorė Ramunė Andrijauskė  turinti 17 metų patirtį,  organizuojant psichologinius, terapinius, kūrybinius ir patyriminius užsiėmimus suaugusiesiems. Projektas „Mokytojo asmenybės augimo programa“ buvo nauja kūrybinė patirtis mūsų įstaigos darbuotojams. Tai plati saviugdos programa, apimanti keturis lygius: fizinį, protinį, emocinį ir dvasinį. Projekto metu dalyviai gilino savo socialinius ir emocinius gebėjimus, išbandydami įvairias saviraiškos praktikas. Projekto veiklos buvo paremtos atvira kūryba ir laisve, siekiami projekto tikslai – gilūs ir reikšmingi mūsų įstaigai. Siekiami projekto uždaviniai:

  • Didinti mokytojo savivertę, pozityvų savęs ir savo profesinio pasirinkimo priėmimą, atrasti naujus resursus darbiniam įkvėpimui.
  • Įgyti asmeninį emocinį stabilumą, adekvatų savo stipriųjų ir silpnųjų pusių vertinimą, gebėjimą kryptingai ir su motyvacija jas keisti, tobulinti.
  • Ugdyti efektyvius bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, atrasti naujus, kūrybiškus būdus iškilusioms bendravimo problemoms spręsti.

Projekto metu įgyvendinome šias veiklas: emocinio atsipalaidavimo ir proto nuraminimo, klausant gongų ir kitų muzikos instrumentų garsų; savęs pažinimą dramos terapijos metodu; vidinių resursų suradimą per judesį ir prisilietimą; emocijų ir jausmų mandalos piešimą kaip nestandartinį savianalizės metodą. Projekto veiklos vyko pažįstamoje darželio aplinkoje ir naujose patyrimų erdvėse, kurios leido giliau atsipalaiduoti ir išlaisvinti kūrybą.

Projekte dalyvavo 20 įstaigos darbuotojų, kurie atskleidė įvairiapusę įstaigos komandą (grupių mokytojos, mokytojų padėjėjos, švietimo pagalbos specialistai, vadovai). Įvairi komandos sudėtis padėjo kurti pozityvius gilesnius bendruomenės tarpusavio ryšius, paskatino sklandesnį neformalų tarpusavio bendravimą, kuris kuria norą bendrauti ir bendradarbiauti, siekiant įstaigos tikslų, lengviau sprendžiant iškilusias kasdienes problemas dėl vaikų adaptacijos, inkliuzijos, atsinaujinusių programų ir kt. Įgyvendintos projekto veiklos pagerino ne tik įstaigos ar bendruomenės interesus, tačiau suteikė galimybę kiekvienam dalyviui pažinti save kaip asmenybę, ugdyti emocinį intelektą, įgyti naujų kompetencijų, išbandant įvairius aktyviuosius ugdymo metodus, tobulinti gebėjimą atsipalaiduoti ir papildyti savo vidinius resursus, išlikti atviram kūrybiniam procesui „tai, kas yra prieš mus ir už mūsų, menka, palyginti su tuo, kas slypi mūsų viduje“ R. W. Emersonas