Naujienos

„Darbuotojų asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimo“ projektas

Džiaugiamės dėl laimėto finansavimo 2021 metų projektų konkurso švietimo įstaigoms, dalyvaujančioms programoje „eTwinning“ , kurio dėka įstaigoje galime įgyvendinti „Darbuotojų asmeninių galių ir bendruomenės sutelktumo stiprinimo“ projektą kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru ir lektore psichologe Asta Blande. Projekto pradžia 2021-06-30, pabaiga 2021-10-31

Pirmasis susitikimas – dviejų mokymų programa „Ugdymo įstaigos darbuotojo psichologinio atsparumo bei motyvacijos stiprinimas: nuo atidumo sau iki pasirūpinimo kitais“ ir „Ugdymo įstaigos darbuotojų emocinio intelekto lavinimo bei profesinio meistriškumo pamokos ir patirtys“– vyko neformalioje aplinkoje. Kartu su įstaigos pedagogėmis ir mokytojų padėjėjomis tobulinome emocinį intelektą, psichologinį atsparumą, savęs ir kolegos pažinimą bei bendradarbiavimo ir darbo komandoje  įgūdžius.