Naujienos

LVVPIA visuotinis narių susitikimas

 

Balandžio 22 dieną Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ vadovai ir ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja Danguolė dalyvavo Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asocijacijos visuotiniame narių susitikime. Susitikimas vyko Panevėžio dailės galerijoje ir  Panevėžio lopšelyje-darželyje „Rugelis“, kuriame pedagogės ir įstaigos vadovė mus šiltai sutiko ir pasidalino savo ilgamete Valfordo pedagogikos patirtimi. Visuotinio susitikimo metu buvo aptartos metinė veiklos ir finansinė ataskaitos ir kiti klausimai, nariai pasidalino, kuo gyvena Valdorfo darželiai, pokalbio rate. Grįžome iš susitikimo įkvėpti naujų minčių ir darbų, pasidalinome įspūdžiais su bendruomene, kuri tikimės taip pat liks įkvėpta.