Naujienos

Naujienos „eTwinning“ programoje. Europos mokyklų švietimo platformos pristatymas įstaigos bendruomenei

Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ įstaigos bendruomenė dalyvavo dviejų dienų mokymuose, kurių metų buvo pristatyta Europos mokyklų švietimo platforma. Mokymuose dalyvavo 29 įstaigos darbuotojai: grupių mokytojos, švietimo pagalbos specialistės ir mokytojų padėjėjos. Dalis mokymų dalyvių atnaujino anksčiau turimas eTwinning programos paskyras, papildė turimas žinias naujomis, kita dalis dalyvių  užiregistravo ir prisijungė prie sistemos. Lektorės atskleidė programos privalumus, paskatino pedagogus kurti projektus, skleisti savo patirtį  nacionaliniu lygiu, mokytis vieniems iš kitų. Įstaiga užregistravo naują projektą „Atradimų dienos“. Mokymus vedė programos ambasadorės Snieguolė Mažeikienė ir Nomeda Vykertienė.

Informacija-apie-projektu-tipus