Naujienos

Socialinio emocinio intelekto ugdymas knygų pagalba. Mūsų patirtis.

Emocinis intelektas – tai gebėjimas jausti ir suprasti savo bei kitų žmonių jausmus, valdyti savo nuotaiką bei kontroliuoti impulsus, susidoroti su frustracija bei kasdienio gyvenimo reikalavimais. Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai ugdytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje
Socialinė ir emocinė raida yra glaudžiai susijusios ir neatsiejamos viena nuo kitos.

Emocinio intelekto lavinimas – itin svarbi vaiko ugdymo dalis. Tai padeda vaikams geriau suprasti ir tinkamai valdyti savo emocijas, drąsiau prieiti ir susibendrauti su kitais žmonėmis, geriau juos suprasti, lengviau adaptuotis naujoje aplinkoje, pavyzdžiui, darželyje ar mokykloje. Vaikui, kurio emocinis intelektas išlavintas, lengviau suprasti ir savo bei aplinkinių emocijų priežastis, labiau pasitikėti savimi, spręsti iškilusias problemas ir, svarbiausia, nebijoti apie jas kalbėtis.

Šiais metais vienas iš pagrindinių ugdymo tikslų buvo socialinio-emocinio intelekto ugdymas, kuriam įgyvedinti pasirinkome įvairias priemones. Vieną iš jų – atrinktos grožinės litertūros skaitymas ir pritaikymas ugdymo veiklose, atsižvelgiant į vaikų poreikius ir situacijas, iš kurių vaikai gali pasimokyti. Lopšelio-darželio ugdmo grupės pasirinko skirtingus vaikų poreikius atitinkančias knygeles, kurių istorijas pritaikė ir įvedė į ugdomasias veiklas. Knygų pagalba vaikai mokėsi pažinti ir įvardinti skirtingas emocijas, išreiškė jas vizualiai meniniuose darbuose, vaidino situacijas, žaidė pritaikytus knygoms žaidimus ir kitais būdais plėtė savo turimas žinias apie emocijas ir jausmus.

Dalinamės išsirinktų socialinio-emocinio ugdymo knygelių ir parengų veiklų aprašu:

Socialinio-emocinio intelekto ugdymo knygelių pristatymas