Naujienos

Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Sveikatos grandinėlė“

Lopšelio-darželio ugdytiniai kartu su menininio ugdymo (šokio) mokytoja pradėjo pirmąjį Kauno miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Sveikatos grandinėlė“ renginį. Renginio metu vaikai apšilo atlikdami viso kūno mankštą, linksminosi šokdami bendrus šokius, pasidalinę į komandas varžėsi estafečių rungtyse. Pagrindinis projekto simbolis – vilnos kamuoliukas bus perduotas kitai įstaigai, kuri turės tęsti projekto „Sveikatos grandinėlė“ idėją, suorganizuojant renginį savo įstaigoje ir perduodant vilnos savo ir kolegų vilnos kamuoliuką sekančiai įstaigai.  Simbolių – vilnonių kamuoliukų – skaičius vis didės, o paskutinė renginį organizuojanti įstaiga visus kamuoliukus perduos renginio rengėjams. Iš kamuoliukų suverta „Sveikatos grandinėlė“ bus eksponuojama Kauno švietimo inovacijų centro erdvėse.

Projekto tikslas – skleisti sveikatą stiprinančių mokyklų idėjas sutelkiant Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenes bendrai veiklai. Projekto uždaviniai: ugdyti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių sveikos gyvensenos nuostatas, plėtoti sveikatos ugdymo formų įvairovę, skatinti tarpinstitucinę partnerystę.

Projektas organizuojamas, minint nacionalinį renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2023“.

Dalinamės renginio akimirkomis: