Naujienos

Ugdytinių išvykos

Apibendrinant 2022-uosius metus lopšelio-darželio mokytojai aktyviai taikė išvykų organizavimą kaip aktyvų patyriminio ugdymo metodą, tobulinant vaikų pažinimo kompetenciją. Per metus buvo suorganizuotos 34 išvykos už įstaigos ribų. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su neformaliųjų ugdymo centrų parengtomis programomis, tobulinti pažinimo ir kitas kompetencijas tyrinėdami artimiausią darželio aplinką bei tolimesnius Lietuvos kraštus. Visos lopšelio-darželio grupės dalyvavo išvykose – nuo pačių mažiausiųjų lopšelio grupių ugdytinių iki vyriausiųjų – priešmokyklinukų.
Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje „Bitučių“ grupės ugdytiniai dalyvavo edukacinėje veikloje „Švaros herojai“, priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo saugos eismo edukaciniame užsėmime, kurio metu susipažino su kelių eismo taisyklėmis, praktiškai jas pritaikė sukurtoje mokyklos aplinkoje, aktyviai dalyvavo mįslių įminimo varžybose. Suorganizuotos išvykos į VDU Botanikos sodą metu ugdytiniai susipažino su medžių įvairove, jų sandara, gilino žinias apie jau žinomus medžius ir jų vaisius, pagal lapus gebėjo atpažinti ir įvardinti medžio pavadinimą.
Orientacinis sportas – tai sporto šaka, kurioje sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ar kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus. Mūsų ugdytiniai, taip pat išbandė šią sporto šaką. Ąžuolyno parke dalyvavo pasaulinio orientavimosi sporto dienos paminėjime, kur turėjo galimybę ne tik išmokti naudotis žemėlapiu, bet ir vystyti gebėjimą greitai priimti sprendimus.
„Saulučių“ grupės ugdytiniai aplankė Prienų krašto muziejų, kur dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“. Ugdytiniai savo rankomis formavo duonos kepalėlį, užrašė jame savo vardą, o kol duona kepė, vaikai buvo supažindinti su ilgu duonos keliu – nuo rugio pasėjimo iki iškeptos duonelės padėjimo ant stalo. Turėjo galimybę savo rankomis paliesti senovinius įrankius, su kuriais buvo dirbama žemė bei kiti ūkio darbai.
Darželio grupės aktyviai bendrauju su ugdytinių tėveliais: kviečia juos prisijungti įgyvendinant įstaigos projektus, laukia apsilankant grupės šventėse, organizuoja ir drauge keliauja aplink Lietuvą. „Saulučių“ grupės ugdytiniai kartu su tėveliais lankėsi alpakų ūkyje šalia Trakų miestelio. Vaikai susipažino su alpakomis, sužinojo iš kur jos atkeliavo, galėjo jas paglostyti, paliesti alpakų vilną, pamatyti iš vilnos pagamintus siūlus ir įvairius gaminius ir žinoma, pamaitinti iš rankos spec. paruoštais pašarais. „Saulučių“ grupės ugdytiniai lankė Labūnavos ūkio bendrovę, kur susipažino su ten gyvenančiomis karvėmis bei veršeliais. Vaikai sužinojo iš kur atsiranda pienas, turėjo galimybę savo akimis pamatyti kaip melžiamos karvės, kokie įrengimai tam naudojami ir kur laikomas pienas iki išvežimo į pieno perdirbimo įmones. Vėliau svečiavosi Nojaus šeimos sodyboje, kur turėjo galimybę pamatyti įvairią žemės ūkio techniką (traktorius, kombainus ir pan.), pamaityti ten laikomus gyvuliukus: asilą, avytes, ponius ir Kamerūno oželį.
Užmegztas glaudus ryšys su socialiniai partneriais ir ugdytinių tėveliais praplečia vaikų galimybes pažinti artimiausią aplinką. Vertiname suteiktas galimybes keliauti kaip didelę patirtį vaikų ugdymo procese.